Projekti


Projekti

Inovacije i razvoj d.o.o. intenzivno radi na provedbi kompleksnih projekata koristeći vlastite kapacitete te povezujući klijente i ostale dionike i stručnjake te kreira prepoznatljivost projekata dobre prakse. Otvoreni smo za suradnju s partnerima iz drugih tvrtki i institucija.

Priprema (studije izvodljivosti i aplikacije) i tehnička pomoć u provedbi kolaborativnog razvojno-istraživačkog projekta “ Razvoj inovativnog procesa biološke obrade poljoprivrednog otpada u proizvodnji bioplina – ProBioTech”
  Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj 2007-2013. Razvoj i optimiranje procesa predobrade poljoprivrednog otpada gljivama bijelog truljenja provodit će se u dva različita bioreaktorska sustava u laboratoriju Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek (PTFOS), dok će se razvoj procesa anaerobne kodigestije biološki obrađenog poljoprivrednog otpada i stajske gnojovke provoditi u pilot-postrojenju smještenom na lokaciji bioplinskog potrojenja tvrke Bovis d.o.o., Ivankovo. Vrijednost projekta je preko 6 milijuna kuna.
  Više o projektu: http://www.ptfos.unios.hr/probiotech/
Savjetodavna podrška i priprema poslovnih i financijskih planova za 10 inovativnih projektnih ideja u području eko-inovacija u sklopu projekta ECOFUNDING
  Projekt ECOFUNDING financiran je u sklopu MED programa te ima za cilj stvoriti cjelovitu platformu financijskih izvora koja će povezati investitore s poduzetnicima i koja će uključiti sve mehanizme financijskog inženjeringa te u isto vrijeme pružiti inovativna rješenja u vezi financiranja rizičnog kapitala, privatnog ulaganja i stvaranje javno- privatne strukturne suradnje. Projekt uključuje partnere iz 8 zemalja, a u suradnji s hrvatskim partnerom – Razvojnom agencijom Zagreb – TPZ, sudjelujemo u implementaciji radnih paketa koji uključuju:
  - Evaluaciju inovativnih projektnih ideja
  - Pripremu 10 poslovnih planova i 3 financijska plana za inovativne MSP i start-upove u području eko-inovacija smještene u gradu Zagrebu i okolici
  - Savjetovanje i edukacije o izvorima financiranja i jačanju inovacijskih kapaciteta
  Više o projektu: http://www.med-ecofunding.eu/
Individualno savjetovanje u pripremi studija izvodljivosti za 4 regionalna razvojna projekta od nacionalnog interesa u pripremi zalihe projekata za Operativnih program konkurentnost i kohezija 2014-2020
  U sklopu tehničke pomoći za Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU u sklopu ugovora „IPA — Priprema budućih programskih dokumenata i pripadajuće zalihe projekata“ naši stručnjaci angažirani su na pripremi studija izvodljivosti i analiza troškova i koristi za 4 strateški odabrana infrastrukturna projekta identificirana za financiranje iz OPKK 2014-2020. Uključeni su slijedeći projekti:
  - Nacionalni referentni laboratorij za emisije iz motora i vozila, Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu
  - Centar kompetencija za zdravi lanac prehrane, nositelj: Poljoprivredni fakultet u Osijeku
  - Centar kompetencija za inovativne proizvode od hrane, nositelj: Grad Koprivnica i Podravka d.d.
  - Centar za tehnički razvoj u Slavonskom Brodu, nositelj: Euroinspekt-drvokontrola d.o.o.

Izrada studije izvodljivosti za projekt prenamjene i revitalizacije ex bloka Rikard Benčić u Rijeci
  U sklopu pripreme ovog projekta od nacionalnog interesa s ciljem povlačenja EU sredstava iz OPKK 2014-2020 te podrške kandidaturi za europsku prijestolnicu kulture 2020 za Grad Rijeku pripremamo opsežnu studiju izvodljivosti s analizom troškova i koristi za obnovu nekoliko objekata u sklopu bivše industrijske zone „Rikard Benčić“ u centru Rijeke koji obuhvaća slijedeće sadržaje:
  - Gradsku knjižnicu Rijeka
  - Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka
  - Gradski muzej Rijeka
  - Dječju kuću
  - Uređenje javnih površina u sklopu kompleksa

  Više o projektu: http://www.rijeka.hr/GradskaKnjiznicaI
Kontakt info
 • Inovacije i razvoj d.o.o.
 • Savska cesta 1A, HR-10000 Zagreb
 • T +385 1 777 0825
 • M +385 98 179 1952
 • F +385 1 383 1204
 • OIB: 16395694522
 • ŽR: HR7924840081106804623
 • info@inoviraj.com